Κυριακή, 29 Απριλίου 2012

what is true and what is not I'll never know

You wanted a recording of my voice, well here it is. What you want me to say is, 'I love you'. Well I don't. I hate you, you little slut...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου