Τρίτη, 17 Απριλίου 2012

Every day is yours to win.
I cannot tell a lie
It's not all cherry pie
But it's all there waiting for you
Yeah you
Every day is new again
Every day is yours to win
And that's how heroes are made

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου