Κυριακή, 22 Μαΐου 2011

Παρασκευή, 20 Μαΐου 2011

Emily Scarlett Romain

If i could stick a knife in my heart
Suicide right on stage
Would it be enough for your teenage lust
Would it help to ease the pain? ease your brain?

Σάββατο, 14 Μαΐου 2011

Τρίτη, 10 Μαΐου 2011