Τρίτη, 17 Απριλίου 2012

Sittin drunk on a wagon to MexicoAnd I swear
Besides the hair
She had: one white eye,
One blank stare
Lookin' up
Lyin' there.
White Americans, what?
Nothing better to do?
Why don't you kick yourself out
You're an immigrant too?
Who's using who?
What should we do?
Well, you can't be a pimp
And a prostitue too.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου