Παρασκευή, 20 Απριλίου 2012

One day I'm happy and healthy.Next I ain't doing so well.

I'm not the way that you found me. I'm neither here nor there. Let's go when no one can see us. And find the difference between us. You can cry like a baby. Just let me do what I need to. It might be to me or to you. Just let me do what I need to.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου