Πέμπτη, 28 Φεβρουαρίου 2013

Παρασκευή, 15 Φεβρουαρίου 2013

Ira Chernova (2)

θέλω να πονέσει να θυμίζει την στιγμή που το εμπνεύστηκα,δεν το 'νιωσες δεν σ' ένιωσε και μου θυμίζει αιμάτωμα.

Παρασκευή, 8 Φεβρουαρίου 2013

Elvira 't Hart

What da hell can you do, my friend?

No can do this! No can do that! What da hell can you do, my friend? In this place that you call your town.