Παρασκευή, 20 Απριλίου 2012

You're fine for a while but you start to lose control.

Trouble is a friend but trouble is a foe. And no matter what I feed him he always seems to grow. He sees what I see and he knows what I know. So don't forget as you ease on down the road.So don't be alarmed if he takes you by the arm. I won't let him win, but I'm a sucker for his charm.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου