Δευτέρα, 30 Απριλίου 2012

Arrogance.

For Jack Kerouac: "The only people for me are the mad ones.".For me the only people are the modest ones.You can have everything and still be modest.I don't want arrogant people in my life they are just empty.No matter what you have, arrogance is the worst thing you can have.(on the occasion of a conversation/fight I had this morning.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου