Πέμπτη, 30 Σεπτεμβρίου 2010

Show some Love to Pamela.I just love love Pamela's jewelery and personal style...I was always wondering how some people who design clothes,jewelery etc. have no sense of personal style at all..clearly Pamela is not one of them!

Τετάρτη, 22 Σεπτεμβρίου 2010

Παρασκευή, 17 Σεπτεμβρίου 2010

Πέμπτη, 16 Σεπτεμβρίου 2010

Τετάρτη, 15 Σεπτεμβρίου 2010

Kickstart My HeartI want that sweater so bad...

EW


I couldn't ignore her if I tried.

Τετάρτη, 8 Σεπτεμβρίου 2010

since feeling is first
since feeling is first
who pays any attention
to the syntax of things
will never wholly kiss you;

wholly to be a fool
while Spring is in the world

my blood approves,
and kisses are a better fate
than wisdom
lady i swear by all flowers. Don't cry
- the best gesture of my brain is less than
your eyelids' flutter which says

we are for each other; then
laugh, leaning back in my arms
for life's not a paragraph

And death i think is no parenthesis

e. e. cummings

Δευτέρα, 6 Σεπτεμβρίου 2010