Τετάρτη, 18 Απριλίου 2012

let the poets cry themselves to sleep.And I fell asleep with you still talking to me
You said you weren't afraid to die
I was young enough, I still believed in war
And I'm glad you got away
But I'm still stuck out here
The end of paralysis
Now I'm drunk as hell on a piano bench

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου