Παρασκευή, 27 Απριλίου 2012

I've had enough of hopeless clowns.

I'm sick of being pushed around. I'm tired of being forced back down. So all your dreams and your ambitions. Lie there on the floor. I'm fed up hearing "no can do". I'm hacked off listening to you. Just because you've given in. Doesn't mean they have to win. If you don't want to swim, then drown. You want to wallow there in sorrow. Sit there on the floor.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου