Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2011

Κυριακή, 26 Ιουνίου 2011

Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2011

Afraid of being naked ? Afraid of yourself.


Self portrait by Ed Van Der Elsken.

A drop of red in the deep blue sea.

No matter how many girls Johnny's Bird will photograph she will always be different, and she doesn't even try too hard like all the other wannabe called 'it' girls.

Johnny's Bird.


And all of the above.