Κυριακή, 29 Απριλίου 2012

No stars in the sky.

I don't care what my friends say won't listen to the words that they say there's no way that they could know and I don't want to talk about it

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου