Τρίτη, 10 Απριλίου 2012

Lasse Dearman

" My camera is no longer just something I use to take photographs with, it is at the same time just as much a key to adventure, and to all these new interesting environments I’d normally never belong in "
dazed and confused photography

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου