Δευτέρα, 30 Απριλίου 2012

Let's lose control. Let's be drunk forever.

Are we in love? Maybe in my mind. I've lost control. I've lost my soul. My heart's turned to coal. 'Cause I've lost control. Is that why you think I'm cool. Because I get fucked up on you. See, I just think we're drunk. Maybe we're caught in a car crash coma. Can we be drunk forever.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου