Πέμπτη, 24 Φεβρουαρίου 2011

It's the fall of rock 'n roll"If you bring the water
I'll bring the matches
'cause we are fires in the night "

Δευτέρα, 21 Φεβρουαρίου 2011

Παρασκευή, 18 Φεβρουαρίου 2011

She was close,close enough to be your ghost..

"Tell me where's your hiding place
I'm worried I'll forget your face
And I've asked everyone
And I'm beginning to think I imagined you all along.."
photos by : Sarah Roesnik

I know what I amErin and a photo from yimmy yayo

Paris

feel the freedom..

Τετάρτη, 16 Φεβρουαρίου 2011

..


One of my favorite songs. This and Lover I Don't Have To Love by Bright Eyes

Δευτέρα, 14 Φεβρουαρίου 2011

Πέμπτη, 10 Φεβρουαρίου 2011

The Ink Tattoo Project
Went today to see the project...saw some familiar faces in the photos. Anyway it will last until Monday so you'd better hurry up!
photos by: themonster1.blogspot

Τετάρτη, 9 Φεβρουαρίου 2011

Light my Fire

ps: Yeah I know the whole post is orange...!! Remember the day 'cause it won't happen again !