Δευτέρα, 30 Απριλίου 2012

Coupe de Ville

I got a coupe de ville. I got a bed in the house where you once lived. I had a few cheap thrills but they cost me much more than I could give. I have the right in this crazy world to live my life, just like anyone else. If I can't have you I don't want nothin' else.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου