Τρίτη, 30 Νοεμβρίου 2010

I wanna be your dog.
thanks to Margaux we always find inspiration..

Σάββατο, 27 Νοεμβρίου 2010

Take me where I'm special

Let's pretend.


What are you thinking about? You always hated when I asked that question. It's a tricky question you used to say. That it's an illusion to pretend that we can bridge the gap between your thoughts and mine. For you, every person is like a planet and two different planets can never become one. Two people together will always be: one plus one. I preferred to think of us as bubbles, because when they touch, they merge into one another like when two people make love. But now I know what you meant. Two people together will always be one plus one.

Πέμπτη, 25 Νοεμβρίου 2010

Τετάρτη, 24 Νοεμβρίου 2010

Τρίτη, 23 Νοεμβρίου 2010

Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2010

You're my waterloo


Alice and Lou for h&m.