Κυριακή, 9 Σεπτεμβρίου 2012

The past was yours but the future's mine

I hear you knocking at my door and I can't sleep at night. Your face, it has no place, No room for you inside my house I need to be alone. Don't waste your words I don't need anything from you. I don't care where you've been or what you plan to do. I am the resurrection and I am the light.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου