Τρίτη, 25 Σεπτεμβρίου 2012

Take It Easy (Love Nothing)

Now I do as I please and lie through my teeth. Someone might get hurt, but it won't be me. I should probably feel cheap but I just feel free... and a little bit empty. No, it isn't so hard to get close to me. There will be no arguments. We will always agree. And I'll try and be kind when I ask you to leave.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου