Τετάρτη, 12 Σεπτεμβρίου 2012

guess things happen that way

Well you ask me if I'll forget my baby. I guess I will, someday. I don't like it but I guess things happen that way. You ask me if I'll get along. I guess I will, someway. I don't like it but I guess things happen that way.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου