Σάββατο, 15 Σεπτεμβρίου 2012

Bloody

No, no, no don't call me nasty, baby. I can't remember all the things I used to hide. Cause I've got pieces in my soul. And a lover in my heart I should deny. This bloody something. That freaks me out until the night makes me shout.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου