Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 2012

Jack

“So therefore I dedicate myself, to my art, my sleep, my dreams, my labors, my suffrances, my loneliness, my unique madness, my endless absorption and hunger because I cannot dedicate myself to any fellow being.”

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου