Κυριακή, 20 Μαΐου 2012

It's nothing but time and a face that you lose, I chose to feel it and you couldn't choose.

God that was strange to see you again, introduced by a friend of a friend, smiled and said "yes I think we've met before", in that instant it started to pour. And all of the time you thought I was sad I was trying to remember your name...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου