Πέμπτη, 24 Μαΐου 2012

And I say let's run away when I just mean stay the night.

But the words you want to hear You will never hear from me.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου