Σάββατο, 5 Μαΐου 2012

And touch we touched the soul the very soul, the soul of what we were then.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου