Πέμπτη, 3 Μαΐου 2012

20 ways to see the world or 20 ways to start a fight.

Get up. I can't see the sunshine. Sit me down. Shut me up. I'll calm down. And I'll get along with you.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου