Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου 2011

You know they like to knock me down. But I don't stay down for very long.

I couldn't win but I could lose
And so the time had come and I knew I'd have to choose.
photos by: yimmy yayo

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου