Κυριακή, 18 Δεκεμβρίου 2011

Yes, I once was minewe were just two friends in lust
And baby, that just don't mean much
You trained me not to love
After you showed me what it was
Anywhere is fine
just don't waste my time

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου