Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου 2011

Ce que j'ai fais, ce soir la...
I can't seem to face up to the facts
I'm tense and nervous and I
Can't relax
I can't sleep 'cause my bed's on fire
Don't touch me I'm a real live wire

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου