Κυριακή, 4 Δεκεμβρίου 2011

out of luckSome people got no style
I guess you fool them for a while
but now you're running out of luck my friend
You need to know what you're doing
exactly who you're fooling
or it hits you right back in the head
All that tough talk
you'll have to eat those words in the end
Watch your step kid
You might just need those legs again.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου