Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2011

You know I treat you like a joke but you can't tell when I'm joking


Well you know I look like a woman but I
Cut like a buffalo
Stand up like a tower, tall
But I fall
Just like a domino
You can hit me if you want to
Do whatever makes you happy
But don't take it easy on me
'Cause I don't know how to take it
model : Ira Chernova

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου