Δευτέρα, 27 Φεβρουαρίου 2012

My life's on a string I'll do anything to get myself back.


And everyone says that I shouldn't think about it. That I should find things to get distracted by. But everyone has their own life so how am I supposed to get distracted if I'm fucking alone all the time ?

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου