Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2012

Don't want to hear about it every single one's got a story to tell.


everyone knows about it
from the queen of england to the hounds of hell
and if i catch you comin' back my way
i'm gonna sell it to you
and that ain't what you want to hear
but that's what i'll do
and the feeling coming from my bones says MIND YOUR OWN.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου