Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2012

I'm fucked, forlorn, frozen beneath the summerBy or by the way of an explanation
Cast adrift off the shores of shotter's nation

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου