Δευτέρα, 27 Φεβρουαρίου 2012

I'm reaching out are we gonna sink or swim?It's about to get worse
It's about to get worse before it gets better
It's got to get better
I'm gonna win a prize tonight, if I don't cry
Lift up my eyes
And replace my mind.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου