Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2013

ydum

And why do you feel the need to tease me,why don't you turn it around,it might be easier to please me.And maybe I just don't see the reason,but in the corner of my heart your ignorance is treason.And I don't claim to understand you,but I've been looking around and I haven't found, anybody like you.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου