Σάββατο, 26 Ιανουαρίου 2013

Jubilee Street

Now I am to scared to even walk on past.I got love in my tummy and a tiny little pain.I am alone now, I am beyond recriminations.Curtains are shut, the furniture is gone.I’m transforming, I’m vibrating, I’m glowing.I’m flying, look at me now.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου