Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2013

And some days the seas get rough and you'll see

You look pretty in your fancy dress.But I detect unhappiness.You never speak so I have to guess you're not free.And how have you gotten by so far without having a visible scar..

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου