Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012

You make me regret those times I spent with you

I was so stupid then. You needed time to grow. But now just as things change. As well my feelings do. In time things rearrange. When I needed you most. When I needed a friend. You let me down now.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου