Κυριακή, 14 Οκτωβρίου 2012

David Mushegain

He is a photographer and apparently he seems to know everyone. From Danny Fuller and Kassia Meador to Diva Dompe and Erin Wasson.
You can find his photos at http://davidmushegain.com/ .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου