Παρασκευή, 11 Μαρτίου 2011

I love all the dirty tricks and twisted games you play on me

Brand new Johnny's bird. Some may call his fotos dirty and twisted...I call them artless. They are the answer to those who tend to do bullshits and call it "art" out of nothing. Here they are without photoshop or any other edit (as far as I can say). Judge all you want, they are real and that's all that matters.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου