Σάββατο, 12 Μαρτίου 2011

The Bone Echo


"Jem Goulding's new film starring Alice Dellal, Josh Beech and Eliza Cummings premieres at London's Lexi Cinema." Can't wait to see it....don't wait for it in Greece though, it's not gonna happen !

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου