Πέμπτη, 10 Μαρτίου 2011

."Sex was really easy. There was sex everywhere. It didn't really mean too much. Love, love was the hard thing to find. Even if you were looking for it, which not too many people were. And even if you found it, which not too many people did, even if it was right there in front of you. No; how could you see it with all the sex in the way?"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου