Παρασκευή, 18 Φεβρουαρίου 2011

She was close,close enough to be your ghost..

"Tell me where's your hiding place
I'm worried I'll forget your face
And I've asked everyone
And I'm beginning to think I imagined you all along.."
photos by : Sarah Roesnik

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου