Τρίτη, 1 Φεβρουαρίου 2011

Proof


Duane Michals : "This photograph is my proof. There was that afternoon, when things were still good between us, and she embraced me, and we were so happy. It did happen, she did love me. Look see for yourself!"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου