Τρίτη, 1 Φεβρουαρίου 2011

Carlos Arroyo Galaxia
These photos are from his new project 'I Wish You Were Me' , he is obsessed with the bedrooms and his dream photo is of "Kate Moss watching TV with his parents in their pyjamas" I mean what the fuck ? Anyway who cares the photos are amazing and that's all I care about...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου