Τρίτη, 7 Δεκεμβρίου 2010

Remembered for setting the world on fire...

The reason I hate Warhol so much..he destroyed her,didn't he ?

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου