Πέμπτη, 16 Δεκεμβρίου 2010

Permanently blue for you.

That's Caroline Polachek from Chairlift, I don't know but her face reminds me of Sofia Coppola, anyway love her voice, love her style!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου