Κυριακή, 5 Δεκεμβρίου 2010

The Corner

"I remember the corner.
The corner of your colour, the corner of your smile. The corner where we kissed.
The street corners turning into the corners of the corridor.
Into the corners of the room where we lay.
The corners of your mouth, of your eyes.
The corners of words we didn't finish.
The corner of your name.
On the corner where we parted.
I remember the corner."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου